Traditional Kuih (rice and rice-flour based)

Makanan / Foods Hidangan / Serving Size Berat (g) / Weight (g)
Sangat Tinggi / Very High (>600 kcal) Lor-mai-fan (pulut dengan kacang) / Lor-mai-fan (glutinous rice with peanuts) 1 mangkuk kecil / 1 small bowl 585
Makanan / Foods Hidangan / Serving Size Berat (g) / Weight (g)
Tinggi / High (151-300 kcal) Tepung bungkus / Tepung bungkus 1 biji/1 piece 85
Bidaran / Bidaran 1 keping/1 piece 69
Kuih bom / Kuih bom 1 biji/1 piece 63
Kuih sri muka / Kuih sri muka 1 keping/1 piece 99
Bingka tepung beras / Bingka tepung beras 1 keping/1 piece 100
Pulut panggang / Pulut panggang 1 biji/1 piece 83
Kuih koci pulut putih / Kuih koci with white glutinous rice 1 biji/1 piece 82
Kuih kasui / Kuih kasui 1 keping/1 piece 103
Kuih koci pulut hitam / Kuih koci with black glutinous rice 1 biji/1 piece 82
Makanan / Foods Hidangan / Serving Size Berat (g) / Weight (g)
Sederhana / Medium (51 – 150 kcal) Tapai pulut / Tapai pulut 1 biji/1 piece 80
Kuih lapis / Kuih lapis 1 keping/1 piece 87
Kuih lompang / Kuih lompang 1 biji/1 piece 86
Rempeyek / Rempeyek 1 keping/1 piece 15
Kuih bakul / Kuih bakul 1 biji/1 piece 25
Dodol / Dodol 1 biji/1 piece 22
Wajik / Wajik 1 keping/1 piece 23
Makanan / Foods Hidangan / Serving Size Berat (g) / Weight (g)
Rendah / Low (0 – 50 kcal) Kuih karas / Kuih karas 1 keping/1 piece 8
Kuih buah Melaka / Kuih buah Melaka 1 biji/1 piece 15
Kuih buah rotan / Kuih buah rotan 1 biji/1 piece 3